Informatie

75 jaar ervaring

De mensen achter Gasflesopslag.nl hebben, naast een eigen visie omtrent veiligheid, ruime ervaring met gasflessen en gasflesgebruikers. De kennis die in 75 jaar is opgebouwd heeft ertoe geleid dat Gasflesopslag.nl de beste keuzes maakt ten aanzien van materiaal, veiligheid, afmeting en gebruiksgemak.

Door de bekendheid met zowel alle conventionele als nieuwe soorten gasflessen, als ook met gemiddelde voorraadaantallen bij veel gasgebruikende bedrijven, is een concept ontstaan waarin een compleet, functioneel en betaalbaar assortiment gasflesopslagen wordt aangeboden.

gasflesopslag

Informatie

Op deze website informeert Gasflesopslag.nl u over de regelgeving ten aanzien van de opslag van gasflessen. Gasflesopslag.nl houdt zich continu op de hoogte van de regelgeving door in contact te treden met beleidsmakende en uitvoerende overheidsinstanties, alsmede met veiligheidsverantwoordelijken van internationale gascilinder-maatschappijen en ervaringsdeskundigen op dit gebied.

Inzake regelgeving heeft Gasflesopslag.nl altijd een adviserende rol. Op basis van kennis en ervaring wordt u op de van toepassing zijnde richtlijnen gewezen. Belangrijk om te weten is dat er altijd per gemeente aanvullende of afwijkende regels kunnen gelden, de desbetreffende milieufunctionaris heeft hierin een autonome positie. Ook op bouwplaatsen of in andere werkomgevingen kunnen aan u aanvullende regels opgelegd worden.

PGS15-richtlijn 

De PGS15-richtlijn schrijft voor dat u, naast de basis opslagvoorziening voor buiten, in ieder geval de volgende producten nodig heeft:

  • een blusmiddel van 6kg poeder ABC met blusserkast
  • een waarschuwingsbord met pictogrammen
  • een slot
  • flesbalken en klembanden
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • aanrijdbeveiliging (afhankelijk van de locatie)

Let op: Een opslagvoorziening alleen is niet voldoende om te voldoen aan de richtlijn! Ook de plaats waar u de voorziening neerzet is van belang. Meer informatie hierover kunt u vinden bij regelgeving.